Ringholm-Logo Ringholm Ringholm page header
Training    |   Whitepapers    Blog    Events    Links   |   About us    Partners    Clients    Contact
Home > Current column | Ringholm bv | Tel. +31 33 7 630 636| rene.spronk@ringholm.com

Kerndossier: een Nederlandse versie van CCD

Publication date: May 03, 2011

Ter ondersteuning van een regionaal project heeft Nictiz in samenwerking met een aantal ziekenhuizen een handleiding voor het gebruik van CCD in Nederland gepubliceerd.

Kerndossier

Het doel van de handleiding is een beschrijving te geven van de structuur van het kerndossier. Het kerndossier kan als volgt worden gedefinieerd (definitie van het UMCG): “het kern[dossier] omvat die patiëntgegevens, die specialisme overstijgend relevant zijn en waarvan alle behandelaars, zowel huidige als toekomstige, kennis dienen te nemen.”. De gezamenlijke behandeling door één specialisme uit verschillende ziekenhuizen valt buiten de scope van het kerndossier. Hiervoor is meer specialistische detail informatie over de patiënt nodig.

CCR en CCD

Een van de belangrijkste bronnen bij het bepalen van de omvang van het kerndossier is de ASTM Continuity of Care Record (CCR) standaard. Deze bestaat in essentie uit een beschrijving van een gegevensset die men in de VS van belang acht bij de overdracht van een patient, in feite die gegevens die je ook nodig hebt in een "kerndossier".

Zoals wellicht bekend is CCD een implementatiehandleiding hoe men de gegevensset beschreven in de amerikaanse CCR specificatie kan opnemen in een elektronisch document volgens de HL7 CDA specificatie. Voor Nederland kan men niet alle delen van CCD overnemen - enerzijds zijn er amerikaanse eisen in CCD aanwezig die in Nederland niet bruikbaar zijn; en anderzinds zijn er specifieke nederlandse eisen en wensen, bijvoorbeeld ten aanzien van de codering/identificatie van geneesmiddelen. In die zin is de specificatie "geinspireerd" op de CCD specificatie, maar voldoet zij daar niet aan.

Kerndossier Implementatiehandleiding

De implementatiehandleiding bevat een beschrijving van de inperkingen op, en eisen ten aanzien van de HL7 CDA standaard ten einde een kerndossier uit te wisselen. Gedurende het ontwikkelproces van deze specificatie werd en wordt samengewerkt met het onder andere het Erasmus MC, Maasstad ziekenhuis, Sint Fransiscus Gasthuis, Lievensberg ziekenhuis.

De informatie is gecompleteerd door inperking en concretisering van bestaande standaarden zoals:

  • ASTM Continuity of Care Record (CCR)
  • HL7 Continuity of Care Document (CCD)
  • IHE Medical Summary (IHE PCC Technical Framework)
  • Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2)
  • CDA Header implementatiehandleiding (in ontwikkeling, HL7 Nederland)
  • AORTA HL7 versie 3 berichtspecificaties (Nictiz)

De documentatie van de Kerndossier v0.1 (publicatiedatum 31 maart 2011) specificatie omvat een implementatiehandleiding, voorbeelden en een stylsheet specifiek voor dit project.

Zoals altijd is het mogelijk dat er correcties en/of aanvullingen komen, wat zeer waarschijnlijk is aangezien dit een 0.1 versie van de specificatie is.

-Rene

PermaLink to this page: http://www.ringholm.com/column/Kerndossier_Nederlandse_CCD_CCR_Dutch_CDA.htm

Index of columns:


About Ringholm bv

Ringholm bv is a group of European experts in the field of messaging standards and systems integration in healthcare IT. We provide the industry's most advanced training courses and consulting on healthcare information exchange standards.
See http://www.ringholm.com or call +31 33 7 630 636 for additional information.
Rene's Column (English) Rene is the Tutor-in-chief of Ringholm.
[e-mail]